August 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • 9am Mass (Eng)
2
 • 9am Mass (Eng)
 • First Friday Adoration
 • Benediction at Noon
3
 • 2:30pm Confessions
 • 4pm Mass (Eng)
4
 • 9:30am Mass (Eng)
 • 11:30am Mass (Span)
5
 • 9am Mass (Eng)
 • AHG Informational Meeting
6
 • 9am Mass (Eng)
 • Craft Group
7
 • 9am Mass (Eng)
8
 • 9am Mass (Eng)
9
 • 9am Mass (Eng)
 • Friday Adoration
 • Benediction at Noon
10
 • 2:30pm Confessions
 • 4pm Mass (Eng)
11
 • 9:30am Mass (Eng)
 • 11:30am Mass (Span)
12
 • 9am Mass (Eng)
13
 • 9am Mass (Eng)
 • Craft Group
14
 • 9am Mass (Eng)
15
 • 9am Mass (Eng)
16
 • 9am Mass (Eng)
 • Friday Adoration
 • Benediction at Noon
17
 • 2:30pm Confessions
 • 4pm Mass (Eng)
18
 • 9:30am Mass (Eng)
 • 11:30am Mass (Span)
19
 • 9am Mass (Eng)
20
 • 9am Mass (Eng)
 • Craft Group
21
 • 9am Mass (Eng)
22
 • 9am Mass (Eng)
23
 • 9am Mass (Eng)
 • Friday Adoration
 • Benediction at Noon
24
 • 2:30pm Confessions
 • 4pm Mass (Eng)
25
 • 9:30am Mass (Eng)
 • 11:30am Mass (Span)
26
 • 9am Mass (Eng)
27
 • 9am Mass (Eng)
 • Craft Group
28
 • 9am Mass (Eng)
29
 • 9am Mass (Eng)
30
 • 9am Mass (Eng)
 • Friday Adoration
 • Benediction at Noon
31
 • 2:30pm Confessions
 • 4pm Mass (Eng)